LISTA ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ BRANŻOWYCH

- Polska Izba Spedycji i Logistyki (http://www.pisil.pl/)
- Polska Izba Cła, Spedycji i Logistyki (http://www.piclis.pl/)
- Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (http://www.psml.pl/)
- Instytut Logistyki i Magazynowania (http://www.ilim.poznan.pl/)
wróć do listy [^]