Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu to pierwsza w Polsce niepaństwowa wyższa uczelnia logistyczna utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej.
Uczelnia jest krajowym liderem kształcącym i przygotowującym do wykonywania zawodu logistyka.
Szkoła współpracuje z Akademią Ekonomiczna w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską jak i przedsiębiorstwami zaliczanymi do najlepszych na rynku. Uczelnia w roku 2004 zawarła umowę z niemiecką Technische Fachhochschule Wildau. W ramach współpracy firmy Prologis studenci WSL mają niepowtarzalną okazję do zapoznania się działaniami spółki będącej liderem na międzynarodowym rynku dostarczania usług logistycznych.

Idź do Wyższa Szkoła Logistyki - Strona główna