Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat konkursu

[ czytaj więcej ]

FAQ

1. Gdzie powinienem złożyć pracę magisterską, aby wzięła ona udział w konkursie?
    Uczestnicy konkursu prace składają w Dziekanacie WSL.
2. Kiedy upływa termin składania prac magisterskich na konkurs?
    Termin upływa 31 sierpnia danego roku akademickiego.
3. Czy mogę nadesłać pracę, której jeszcze nie obroniłem?
    Niestety nie. Do udziału w konkursie kwalifikują się tylko prace obronione przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.
4. Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?
    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września danego roku akademickiego.
5. Gdzie zostaną opublikowane wyniki konkursu?
    Wyniki zostaną podane na stronach internetowych www.prologisnajlpszym.pl i www.wsl.pl.
6. Czy można się odwoływać od wyniku konkursu?
    Nie, decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Co można wygrać w konkursie?
    Autor najlepszej pracy magisterskiej otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł, której fundatorem jest firma Prologis.