Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat konkursu

[ czytaj więcej ]

Marcin Troczyński – którego praca dyplomowa została uznana za Najlepszą Pracę Magisterską. Praca pod tytułem „Wspieranie tradycyjnej edukacji na odległość w szkole podstawowej przy użyciu platformy Moodle”, napisana pod kierownictwem dr Ryszarda Świekatowskiego, została nagrodzona za przemyślane ujęcie tematu i wysoką wartość merytoryczną.


Najlepszą pracą magisterską Wyższej Szkoły Logistyki w minionym roku akademickim została praca Pani Żanety Pruskiej pod tytułem „Zastosowanie wybranych narzędzi sztucznej inteligencji i Business Intelligence w obszarze logistyki” napisana pod kierownictwem dr. inż. Piotra Cyplika.


Najlepszą pracą magisterską Wyższej Szkoły Logistyki 2008/2009 została praca Pana Mariusza Baranowskiego pod tytułem "Sposoby pakowania i zabezpieczenia ładunków z owocami" napisana pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Andrzeja Korzeniowskiego.

Pamiątkowy dyplom oraz stypendium w wysokości 4.000 złotych trafiły do zwycięzcy 15 maja podczas III Naukowej Konferencji Logistycznej WSL FORUM 2009. W konkursie na najlepszą pracę licencjacką WSL 2008/2009 zwyciężyła praca Pani Natalii Majewskiej pod tytułem "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w otulinie aglomeracji poznańskiej na przykładzie Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej" napisana pod kierownictwem doc. dr. Zbyszko Pawlaka.

Pamiątkowy dyplom oraz stypendium w wysokości 4.000 złotych trafiły do zwyciężczyni 15 maja podczas III Naukowej Konferencji Logistycznej WSL FORUM 2009.