WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

Prologis nawiązał współpracę z poznańską Wyższą Szkołą Logistyki (WSL) i Instytutem Logistyki i Magazynowania (ILiM). Do podpisania trójstronnego porozumienia doszło 11 maja na Polskim Kongresie Logistycznym „Logistics 2006” w Poznaniu. W ramach zorganizowanego przez firmę Prologis i Wyższą Szkołę Logistyki konkursu, po raz pierwszy przyznano także nagrodę Prologis Najlepszym, którą otrzymał najlepszy absolwent WSL. Poprzez wsparcie projektów naukowo - edukacyjnych, Prologis ma zamiar aktywnie angażować się w rozwój rynku logistycznego w Polsce.

Współpraca między Prologis a poznańskimi partnerami firmy, oparta jest na partnerstwie oraz trójstronnych korzyściach. Prologis, jako wiodący deweloper i zarządca parków dystrybucyjnych w Polsce, zobowiązał się m.in. do wspierania badań naukowych i prac dyplomowych studentów Wyższej Szkoły Logistyki, do wspierania uczelni własnym doświadczeniem i pomocy w rozwoju bazy biblioteczno - dydaktycznej szkoły. Firma otrzymała w zamian możliwość wkroczenia na całkiem nowe dla firm logistycznych tereny edukacji i nauki, zyskując wpływ na programy naukowe i badawcze uczelni, a tym samym na kształcenie przyszłych potencjalnych specjalistów w dziedzinie logistyki w Polsce.
wróć do listy [^]